I. Giới thiệu

A. Tổng quan về cặp tiền AUD/NZD

Cặp tiền tệ AUD/NZD thể hiện tỷ giá hối đoái giữa đồng đô la Úc (AUD) và đồng đô la New Zealand (NZD). Cặp tiền này rất quan trọng trong thị trường ngoại hối do mối quan hệ kinh tế và sự gần gũi về mặt địa lý giữa Úc và New Zealand. Phân tích cơ bản có vai trò then chốt trong việc hiểu được động lực của cặp tiền tệ này, vì nó liên quan đến việc đánh giá các chỉ số kinh tế, chính sách tài chính và các sự kiện địa chính trị tác động đến giá trị của AUD và NZD.

B. Tầm quan trọng của phân tích cơ bản

Hiểu được các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến đồng đô la Úc và New Zealand là rất quan trọng để dự đoán hướng đi của cặp tiền tệ này. Sự tương tác giữa hai loại tiền tệ này phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Một ảnh hưởng đáng kể là mối quan hệ thương mại giữa Australia và New Zealand. Là đối tác thương mại quan trọng, những thay đổi trong động lực giao dịch của họ có thể tác động đến cặp AUD NZD. Hơn nữa, chênh lệch lãi suất và giá cả hàng hóa có tác động đáng kể đến đồng tiền tương ứng của họ. Lãi suất cao hơn ở một quốc gia có thể thu hút nhiều đầu tư nước ngoài hơn, do đó củng cố đồng tiền của quốc gia đó.

Các sự kiện địa chính trị cũng có một vai trò nhất định. Sự ổn định chính trị, cải cách kinh tế và các sự kiện toàn cầu có thể dẫn đến sự biến động của tỷ giá hối đoái AUD/NZD. Ví dụ, những thay đổi trong nhu cầu hàng hóa của Trung Quốc có thể ảnh hưởng đến cả nền kinh tế Úc và New Zealand, do các thị trường định hướng xuất khẩu của họ.

C. Giải thích ngắn gọn về đồng đô la Úc và đô la New Zealand

Đồng đô la Úc, AUD, là tiền tệ của Úc và bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như tăng trưởng GDP, tỷ lệ việc làm, lãi suất và giá cả hàng hóa của đất nước, đặc biệt là quặng sắt và than đá.

Đồng đô la New Zealand, NZD, đóng vai trò là tiền tệ chính thức của New Zealand. Nó phụ thuộc vào các yếu tố quyết định có thể so sánh được, bao gồm tăng trưởng GDP của New Zealand, giá sản phẩm sữa và nông sản, lãi suất và các mối quan hệ thương mại.

Nguồn: tradingview.com

II. Tổng quan về kinh tế vĩ mô: Úc

A. Đánh giá các chỉ số kinh tế

1. GDP và tỷ lệ thất nghiệp

Hiệu quả kinh tế của Úc ảnh hưởng lớn đến cặp tiền tệ AUD NZD. Tính đến tháng 8 năm 2023, tốc độ tăng trưởng GDP của Úc là khoảng 2,3%.

Nguồn: rba.gov.au

Mức tăng trưởng tương đối khiêm tốn này một phần là do sự gián đoạn do đại dịch COVID-19 và những khó khăn vĩ mô toàn cầu gây ra. Đồng thời, tỷ lệ thất nghiệp ở mức 3,7%, phản ánh sự ổn định của thị trường lao động bất chấp những thách thức do đại dịch gây ra. Những con số này cho thấy khả năng phục hồi của đất nước trước những khó khăn kinh tế.

Nguồn: tradingview.com

2. Tỷ lệ lạm phát

Lạm phát là yếu tố chính ảnh hưởng đến giá trị đồng tiền. Tỷ lệ lạm phát của Úc hiện nay tương đối cao, với giá tiêu dùng tăng khoảng 6% mỗi năm. Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) đã theo dõi chặt chẽ xu hướng lạm phát để đưa ra các quyết định về chính sách tiền tệ.

3. Niềm tin kinh doanh và tiêu dùng

Cả hai chỉ số niềm tin kinh doanh và tiêu dùng đều rất quan trọng để hiểu được tâm lý kinh tế. Trong giai đoạn này, các doanh nghiệp Úc thể hiện sự lạc quan thận trọng với niềm tin kinh doanh ở mức vừa phải. Tâm lý người tiêu dùng, bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như triển vọng việc làm và sự ổn định kinh tế, đóng vai trò định hình xu hướng tiêu dùng trong nước.

Nguồn: tradingview.com

B. Chính sách tiền tệ

1. Chính sách tiền tệ của Ngân hàng Dự trữ Úc

Các quyết định về chính sách tiền tệ của RBA đã tác động đáng kể đến giá trị của AUD. Ngân hàng trung ương đã duy trì mức lãi suất cao trong lịch sử, khoảng 4,1%, để kiềm chế lạm phát trong bối cảnh hậu quả của đại dịch. Những biện pháp này nhằm mục đích khuyến khích vay mượn và chi tiêu, từ đó ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế và lạm phát.

Nguồn: tradingview.com

2. Kỳ vọng lãi suất

Dự đoán những thay đổi về lãi suất là rất quan trọng đối với các nhà giao dịch tiền tệ. Chênh lệch lãi suất giữa Úc và New Zealand có thể ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái AUD/NZD. Các nhà đầu tư đã theo sát các tuyên bố và hành động của RBA để dự đoán những thay đổi tiềm ẩn về lãi suất. Bất kỳ dấu hiệu nào về việc tăng hoặc cắt giảm lãi suất trong tương lai đều có thể dẫn đến các chuyển động đầu cơ trong cặp tiền tệ.

C. Môi trường chính trị

1. Chính sách kinh tế của chính phủ

Bối cảnh chính trị của Úc đóng vai trò trong việc định hình các chính sách kinh tế có tác động đến tiền tệ. Các quyết định tài chính của chính phủ, bao gồm phân bổ ngân sách và các gói kích thích, góp phần tăng trưởng kinh tế. Trong giai đoạn này, chính phủ Úc đã đưa ra các biện pháp hỗ trợ các ngành bị ảnh hưởng bởi đại dịch, nhấn mạnh tầm quan trọng của chính sách tài khóa trong việc phục hồi kinh tế.

2. Tác động của Trung Quốc đến nền kinh tế Úc

Ảnh hưởng của Trung Quốc đối với nền kinh tế Úc là rất đáng chú ý do các mối quan hệ thương mại và nhu cầu về hàng hóa. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn của Úc, đặc biệt về mặt xuất khẩu như quặng sắt và than đá. Sự phát triển kinh tế ở Trung Quốc, chẳng hạn như những thay đổi về nhu cầu đối với những mặt hàng này hoặc căng thẳng địa chính trị, có thể có tác động lan rộng đến nền kinh tế Úc và sau đó ảnh hưởng đến cặp tiền tệ AUD/NZD.

III. Tổng quan về kinh tế vĩ mô: New Zealand

A. Đánh giá các chỉ số kinh tế

1. GDP và tỷ lệ thất nghiệp

Nguồn: stats.govt.nz

Hiệu quả kinh tế của New Zealand là động lực chính của cặp tiền tệ AUD/NZD. Tính đến quý 3 năm 2023, tốc độ tăng trưởng GDP của New Zealand là khoảng 2,9%. Mức tăng trưởng tương đối khiêm tốn này một phần là do những bất ổn kinh tế toàn cầu do đại dịch đang diễn ra gây ra. Đồng thời, tỷ lệ thất nghiệp ở mức 3,6% (tháng 6/2023), phản ánh thị trường lao động tương đối ổn định của New Zealand bất chấp những thách thức do đại dịch đặt ra.

Nguồn: stats.govt.nz

2. Tỷ lệ lạm phát

Lạm phát đóng một vai trò quan trọng trong việc định hình chính sách tiền tệ và giá trị tiền tệ của một quốc gia. New Zealand hiện đang trải qua lạm phát cao, với giá tiêu dùng tăng khoảng 6,0% mỗi năm. Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ) đã theo dõi chặt chẽ xu hướng lạm phát để đảm bảo sự ổn định về giá và định hướng các quyết định chính sách tiền tệ của mình.

Nguồn: stats.govt.nz

3. Niềm tin kinh doanh và tiêu dùng

Niềm tin kinh doanh và tiêu dùng là những chỉ số then chốt về sức khỏe kinh tế. Các doanh nghiệp New Zealand thể hiện sự lạc quan thận trọng trong giai đoạn này, với niềm tin kinh doanh phản ánh tác động đang diễn ra của những bất ổn toàn cầu đối với thương mại và đầu tư. Tâm lý người tiêu dùng, bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như triển vọng việc làm và sức mua, đã góp phần định hình mô hình tiêu dùng trong nước.

B. Chính sách tiền tệ

1. Chính sách tiền tệ của Ngân hàng Dự trữ New Zealand

Các quyết định chính sách tiền tệ của RBNZ có tác động đáng kể đến giá trị của đồng đô la New Zealand. Ngân hàng trung ương duy trì lãi suất khoảng 5,5% trong thời gian này để giải quyết áp lực lạm phát. Giống như các ngân hàng trung ương khác, RBNZ sử dụng các biện pháp này để khuyến khích vay, chi tiêu và đầu tư nhằm kích thích tăng trưởng kinh tế và duy trì ổn định giá cả.

Nguồn: tradingview.com

2. Kỳ vọng lãi suất

Dự đoán những thay đổi về lãi suất là điều then chốt đối với các nhà giao dịch tiền tệ. Sự khác biệt về lãi suất giữa New Zealand và Úc có thể ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái AUD/NZD. Các nhà đầu tư đã theo sát các tuyên bố và hành động của RBNZ để dự đoán những thay đổi tiềm ẩn về lãi suất. Bất kỳ dấu hiệu nào về việc điều chỉnh tỷ giá trong tương lai đều có thể kích hoạt các chuyển động đầu cơ trong cặp tiền tệ.

C. Môi trường chính trị

1. Chính sách kinh tế của chính phủ

Bối cảnh chính trị của New Zealand đóng vai trò trong việc định hình các chính sách kinh tế có ảnh hưởng đến tiền tệ. Các quyết định tài chính của chính phủ, bao gồm phân bổ ngân sách và các biện pháp kích thích, tác động đến tăng trưởng và phục hồi kinh tế. Trong giai đoạn này, chính phủ New Zealand đã đưa ra các sáng kiến hỗ trợ các lĩnh vực bị ảnh hưởng bởi đại dịch, nhấn mạnh tầm quan trọng của chính sách tài khóa trong việc ổn định kinh tế.

2. Tác động của căng thẳng thương mại toàn cầu đến nền kinh tế New Zealand

Nền kinh tế New Zealand phụ thuộc nhiều vào thương mại quốc tế, khiến nước này dễ bị ảnh hưởng bởi căng thẳng thương mại toàn cầu. Những thay đổi trong các hiệp định thương mại quốc tế hoặc sự gián đoạn trong chuỗi cung ứng có thể ảnh hưởng đến xuất khẩu và nhập khẩu của đất nước. Bất kỳ sự thay đổi nào về nhu cầu đối với các mặt hàng xuất khẩu chủ chốt của New Zealand, chẳng hạn như nông sản, đều có thể ảnh hưởng đến triển vọng kinh tế của đất nước và do đó ảnh hưởng đến cặp tiền tệ AUDNZD.

IV. Phân tích cặp tiền tệ AUD NZD

A. Các chỉ số kinh tế liên quan

1. Mối tương quan giữa nền kinh tế Úc và New Zealand

Động lực của cặp tiền tệ AUD/NZD bị ảnh hưởng sâu sắc bởi mối quan hệ kinh tế giữa Úc và New Zealand. Với sự gần gũi về địa lý và mối quan hệ thương mại, hai nền kinh tế thường di chuyển song song. Mối tương quan này rất có ý nghĩa đối với các nhà giao dịch và nhà đầu tư vì nó thông báo cho họ về các biến động chung tiềm ẩn trong cặp tiền tệ.

2. Tác động của tăng trưởng GDP, tỷ lệ lạm phát và lãi suất đến cặp tiền tệ

Tăng trưởng GDP, tỷ lệ lạm phát và lãi suất là những chỉ số cơ bản có ảnh hưởng đáng kể đến cặp tiền tệ AUD NZD.

  • Tăng trưởng GDP mạnh ở Úc có thể cho thấy hoạt động kinh tế mạnh mẽ và có khả năng dẫn đến sự tăng giá của đồng đô la Úc, ảnh hưởng đến cặp tiền tệ. Tương tự, tăng trưởng GDP của New Zealand có thể tác động đến giá trị của NZD.
  • Tỷ lệ lạm phát cao có thể dẫn đến việc các ngân hàng trung ương tăng lãi suất để hạn chế tăng giá. Điều này có thể thu hút đầu tư nước ngoài và củng cố đồng tiền tương ứng. Ngược lại, tỷ lệ lạm phát thấp có thể khiến các ngân hàng trung ương áp dụng các chính sách thích ứng, có khả năng làm suy yếu đồng tiền.
  • Chênh lệch lãi suất giữa Úc và New Zealand có thể tác động đáng kể đến cặp tiền tệ. Nếu ngân hàng trung ương của một quốc gia tăng lãi suất trong khi ngân hàng kia duy trì lãi suất thấp, điều đó có thể dẫn đến sự thay đổi trong tâm lý nhà đầu tư và do đó ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái.

Nguồn: tradingview.com

B. Các yếu tố hỗ trợ cho quan điểm tăng hoặc giảm

1. Tác động của chính sách tiền tệ của Ngân hàng Dự trữ Úc đối với cặp tiền tệ

Các quyết định về chính sách tiền tệ của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) đóng vai trò then chốt trong việc định hình giá trị của AUD. Nếu RBA tăng lãi suất hoặc áp dụng quan điểm diều hâu do các chỉ số kinh tế mạnh mẽ, nó có thể thu hút vốn nước ngoài và củng cố đồng đô la Úc, có khả năng dẫn đến triển vọng tăng giá cho cặp tiền tệ AUD/NZD.

2. Tác động của chính sách tiền tệ của Ngân hàng Dự trữ New Zealand lên cặp tiền tệ

Tương tự, Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ) tác động đáng kể đến giá trị của NZD thông qua chính sách tiền tệ. Nếu RBNZ thắt chặt chính sách tiền tệ do lo ngại lạm phát, điều này có thể dẫn đến xu hướng tăng giá đối với NZD. Ngược lại, quan điểm ôn hòa nhằm kích thích nền kinh tế có thể dẫn đến triển vọng giảm giá đối với cặp AUD NZD.

3. Tác động của Trung Quốc đến nền kinh tế Úc và căng thẳng thương mại toàn cầu đối với nền kinh tế New Zealand

Vai trò của Trung Quốc với tư cách là đối tác thương mại lớn của cả Úc và New Zealand là yếu tố quyết định quan trọng đối với cặp tiền tệ AUD/NZD. Bất kỳ sự thay đổi nào trong nhu cầu hàng hóa của Trung Quốc, đặc biệt là từ Australia, đều có thể ảnh hưởng đến cả hai nền kinh tế. Hơn nữa, căng thẳng thương mại toàn cầu có thể làm gián đoạn nền kinh tế định hướng xuất khẩu của New Zealand, có khả năng ảnh hưởng đến hướng đi của cặp tiền tệ.

C. Rủi ro tiềm ẩn đối với cặp tiền tệ

1. Những thay đổi đột ngột trong tăng trưởng kinh tế toàn cầu

Sự suy giảm đột ngột trong tăng trưởng kinh tế toàn cầu, như đã chứng kiến trong đại dịch COVID-19, có thể làm gián đoạn dòng chảy thương mại và tác động đến cả nền kinh tế Úc và New Zealand. Điều này có thể dẫn đến những biến động bất ngờ trong cặp tiền AUD/NZD khi các nhà giao dịch đánh giá lại triển vọng kinh tế của họ.

2. Những thay đổi khó lường trong chính sách tiền tệ của Úc và New Zealand

Các quyết định của ngân hàng trung ương được các nhà giao dịch theo dõi chặt chẽ. Bất kỳ sự thay đổi không lường trước nào trong chính sách tiền tệ, dù là do những bất ngờ về kinh tế hay những thay đổi trong điều kiện toàn cầu, đều có thể dẫn đến những biến động nhanh chóng và đáng kể trong tỷ giá hối đoái AUD NZD.

3. Rủi ro địa chính trị, như căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc

Các sự kiện địa chính trị, chẳng hạn như căng thẳng thương mại giữa các nền kinh tế lớn như Mỹ và Trung Quốc, có thể có những tác động lan rộng đến thương mại và tâm lý kinh tế toàn cầu. Những sự kiện này có thể gây ra ác cảm rủi ro, ảnh hưởng đến giá cả hàng hóa, mối quan hệ thương mại và giá trị tiền tệ, có khả năng ảnh hưởng đến cặp tiền tệ AUDNZD.

V. Chiến lược giao dịch cho AUD NZD

A. Phân tích kỹ thuật

1. Xác định xu hướng và mô hình

Phân tích kỹ thuật liên quan đến việc nghiên cứu dữ liệu lịch sử giá để dự đoán biến động giá trong tương lai. Các nhà giao dịch thường phân tích xu hướng và mô hình biểu đồ trong cặp tiền tệ AUD NZD. Xu hướng, dù là đi lên (tăng) hay đi xuống (giảm), đều có thể giúp các nhà giao dịch xác định hướng thịnh hành. Các mẫu biểu đồ, chẳng hạn như vai đầu vai, 2 đỉnh và tam giác cung cấp thông tin chuyên sâu về khả năng đảo chiều hoặc tiếp tục của xu hướng.

Nguồn: tradingview.com

2. Sử dụng các chỉ báo như đường trung bình động và hồi quy Fibonacci

Các chỉ báo kỹ thuật hỗ trợ nhà giao dịch đưa ra quyết định sáng suốt. Ví dụ: đường trung bình động giúp làm mịn dữ liệu giá để xác định xu hướng rõ ràng hơn. Các nhà giao dịch cũng có thể sử dụng hồi quy Fibonacci để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng. Những công cụ này hỗ trợ xác định thời điểm vào và thoát của giao dịch.

B. Quản lý rủi ro

1. Đặt mức cắt lỗ và chốt lãi

Quản lý rủi ro là một phần không thể thiếu để giao dịch thành công. Các nhà giao dịch thường sử dụng lệnh cắt lỗ để hạn chế tổn thất tiềm ẩn trong giao dịch nếu thị trường đi ngược lại lệnh đó. Lệnh chốt lãi được sử dụng để khóa lợi nhuận khi giao dịch diễn biến theo hướng có lợi cho họ. Việc đặt đúng các mức này đòi hỏi phải phân tích các chuyển động và biến động giá trong lịch sử.

Nguồn: tradingview.com

2. Xác định quy mô vị thế dựa trên mức độ chấp nhận rủi ro

Tính toán quy mô vị thế là điều cần thiết để quản lý rủi ro và bảo toàn vốn. Các nhà giao dịch tính toán quy mô vị thế dựa trên mức độ chấp nhận rủi ro của họ và khoảng cách giữa điểm vào lệnh và mức cắt lỗ. Điều này đảm bảo rằng một giao dịch đơn lẻ không ảnh hưởng quá nhiều đến tổng vốn giao dịch của họ.

C. Giao dịch tin tức

1. Theo dõi các sự kiện kinh tế và công bố dữ liệu

Giao dịch tin tức liên quan đến việc tận dụng phản ứng của thị trường đối với các sự kiện kinh tế và công bố dữ liệu. Các nhà giao dịch theo dõi lịch kinh tế để biết các chỉ số chính như tăng trưởng GDP, số liệu việc làm và quyết định lãi suất. Trong trường hợp AUD NZD, các nhà giao dịch sẽ chú ý đến cả các chỉ số kinh tế của Úc và New Zealand.

Nguồn: vstar.com

2. Giao dịch dựa trên phản ứng của thị trường với tin tức

Một khi tin tức cụ thể được công bố, thị trường có thể có biến động cao. Nhà giao dịch thường sử dụng các chiến lược khác nhau dựa trên kết quả tin tức:

  • Giao dịch định hướng: Nếu dữ liệu được công bố khác biệt đáng kể so với kỳ vọng, nhà giao dịch có thể đặt giao dịch theo hướng phản ứng của thị trường. Ví dụ: dữ liệu kinh tế tích cực của Úc có thể dẫn đến quan điểm tăng giá đối với cặp AUD NZD.
  • Giao dịch đảo chiều: Đôi khi, các tin tức được công bố có thể dẫn đến những biến động thị trường trong thời gian ngắn. Các nhà giao dịch có thể tận dụng cơ hội này để tham gia giao dịch theo phản ứng ban đầu, mong đợi sự đảo chiều khi thị trường tiếp nhận tin tức.

VI. Giao dịch AUD NZD với VSTAR

VSTAR đưa ra những lý do thuyết phục để giao dịch ngoại hối, khiến họ trở thành sự lựa chọn hấp dẫn cho cả người mới giao dịch và người giao dịch có kinh nghiệm.

Đòn bẩy cạnh tranh:

Với đòn bẩy lên tới 1:200, VSTAR cho phép các nhà giao dịch khuếch đại sức mạnh giao dịch của mình. Điều này cho phép có nhiều cơ hội giao dịch hơn ngay cả với số vốn nhỏ hơn, có khả năng dẫn đến tăng lợi nhuận. Ví dụ: với số vốn 1.000 USD và đòn bẩy 1:200, nhà giao dịch có thể kiểm soát các vị thế trị giá 200.000 USD.

Thanh khoản sâu hàng đầu:

VSTAR cung cấp cho các nhà giao dịch khả năng tiếp cận thanh khoản sâu hàng đầu, tạo điều kiện thực hiện giao dịch nhanh chóng. Điều này đảm bảo rằng các nhà giao dịch có thể vào và thoát vị thế nhanh chóng, nắm bắt các cơ hội thị trường theo thời gian thực.

Chênh lệch từ 0 pip:

VSTAR mang đến cho các nhà giao dịch lợi thế cạnh tranh với mức chênh lệch bắt đầu từ 0 pip đối với các sản phẩm chính. Chênh lệch thấp giúp giảm chi phí giao dịch, cho phép nhà giao dịch tối đa hóa lợi nhuận tiềm năng.

Thực thi tốt nhất:

VSTAR đảm bảo khớp lệnh tốt nhất cho nhà giao dịch. Lệnh được thực hiện ở mức giá thị trường tốt nhất hiện có, đảm bảo rằng các nhà giao dịch nhận được các điểm vào và thoát thuận lợi. Việc khớp lệnh nhanh như chớp, trong vòng mili giây, giảm thiểu độ trượt giá và đảm bảo rằng ý định của nhà giao dịch được thực hiện chính xác.

Kết hợp đòn bẩy cạnh tranh, thanh khoản sâu, chênh lệch thấp và khớp lệnh xuất chúng, VSTAR tạo ra một môi trường thuận lợi cho giao dịch ngoại hối hiệu quả. Những yếu tố này nâng cao khả năng của nhà giao dịch trong việc tận dụng chuyển động của thị trường và đạt được mục tiêu giao dịch của họ.

VII. Kết luận

A. Tóm tắt phân tích cơ bản của cặp tiền AUD/NZD

Khi đánh giá cặp tiền tệ AUDNZD, phân tích cơ bản đóng vai trò then chốt. Các chỉ số kinh tế như tăng trưởng GDP, tỷ lệ thất nghiệp, lạm phát và lãi suất được xem xét kỹ lưỡng ở cả Úc và New Zealand. Các chính sách tiền tệ của Ngân hàng Dự trữ Úc và Ngân hàng Dự trữ New Zealand, cùng với ảnh hưởng của Trung Quốc đối với nền kinh tế Úc và căng thẳng thương mại toàn cầu đối với New Zealand, là những yếu tố không thể thiếu để hiểu được động lực của cặp tiền tệ này.

B. Tổng quan về quan điểm tăng hoặc giảm dựa trên phân tích

Dựa trên phân tích, quan điểm tăng hoặc giảm có thể phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Tăng trưởng GDP mạnh mẽ và điều kiện kinh tế thuận lợi ở Úc, cùng với các chính sách diều hâu của RBA, có thể gợi ý triển vọng tăng giá cho AUD. Ngược lại, chính sách nới lỏng của RBNZ ở New Zealand, cùng với tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm lại, có thể cho thấy quan điểm giảm giá đối với NZD. Hơn nữa, ảnh hưởng từ nhu cầu hàng hóa của Trung Quốc và căng thẳng thương mại toàn cầu có thể ảnh hưởng đến quỹ đạo của cặp tiền tệ này.

C. Ý cuối về giao dịch cặp tiền AUD/NZD dựa trên phân tích cơ bản và chiến lược giao dịch

Việc kết hợp phân tích cơ bản vào chiến lược giao dịch cho cặp tiền tệ AUD NZD là điều cần thiết. Các nhà giao dịch nên chú ý đến các chỉ số kinh tế, chính sách của ngân hàng trung ương và các sự kiện địa chính trị có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của cặp tiền này. Phân tích kỹ thuật, quản lý rủi ro và chiến lược giao dịch theo tin tức nên được áp dụng một cách thận trọng để tận dụng các cơ hội thị trường tiềm năng và giảm thiểu rủi ro.

*Disclaimer: Nội dung của bài viết này chỉ dành cho mục đích học tập và không thể hiện quan điểm chính thức của VSTAR cũng như không được dùng làm lời khuyên đầu tư.