Kiến thức

Hãy xem các bài viết và phân tích của chúng tôi dành cho mọi cấp độ kinh nghiệm, bao gồm phân tích kỹ thuật, chiến lược giao dịch, ngoại hối, vàng, dầu, khí đốt, cổ phiếu và các chủ đề về tiền điện tử.

Tạo tài khoản để nhận thông tin cập nhật theo thời gian thực
All
Dự báo cổ phiếu 2024
Dự đoán giá
Phân tích real-time
Triển vọng thị trường hàng tuần
Giao dịch cơ bản
Ngoại hối
Chỉ số
Cổ phiếu
Hàng hoá
Tiền điện tử
Tóm tắt thị trường hàng ngày
Vivienna
Tổng quan và dự báo thị trường hàng tuần 0520 - 0526Tổng quan và dự báo thị trường hàng tuần 0520 - 0526Tổng quan và dự báo thị trường hàng tuần trong tuần từ 20 tháng 5 - 26 tháng 5, phân tích thị trường Forex, Chỉ số, Tiền điện tử, Hàng hóa và Chứng khoán.Xem thêmTổng quan và dự báo thị trường hàng tuần 0513 - 0519Tổng quan và dự báo thị trường hàng tuần 0513 - 0519Tổng quan và dự báo thị trường hàng tuần trong tuần từ 13 tháng 5 - 19 tháng 5, phân tích thị trường Forex, Chỉ số, Tiền điện tử, Hàng hóa và Chứng khoán.Xem thêmTổng quan và dự báo thị trường hàng tuần 0506 - 0512Tổng quan và dự báo thị trường hàng tuần 0506 - 0512Tổng quan và dự báo thị trường hàng tuần trong tuần từ 06 tháng 5 - 12 tháng 5, phân tích thị trường Forex, Chỉ số, Tiền điện tử, Hàng hóa và Chứng khoán.Xem thêmTổng quan và dự báo thị trường hàng tuần 0429 - 0505Tổng quan và dự báo thị trường hàng tuần 0429 - 0505Tổng quan và dự báo thị trường hàng tuần trong tuần từ 29 tháng 4 đến 05 tháng 5, phân tích thị trường Forex, Chỉ số, Tiền điện tử, Hàng hóa và Chứng khoán.Xem thêmTổng quan và dự báo thị trường hàng tuần 0422 - 0428Tổng quan và dự báo thị trường hàng tuần 0422 - 0428Tổng quan và dự báo thị trường hàng tuần trong tuần từ 22 tháng 4 đến 28 tháng 4, phân tích các thị trường Vàng, Dầu, Forex, Chỉ số, Tiền điện tử và Chứng khoán.Xem thêmTổng quan và dự báo thị trường hàng tuần 0415 - 0421Tổng quan và dự báo thị trường hàng tuần 0415 - 0421Tổng quan và dự báo thị trường hàng tuần trong tuần từ 15 tháng 4 đến 21 tháng 4, phân tích các thị trường Vàng, Dầu, Forex, Chỉ số, Tiền điện tử và Chứng khoán.Xem thêmTổng quan và dự báo thị trường hàng tuần 0408 - 0414Tổng quan và dự báo thị trường hàng tuần 0408 - 0414Tổng quan và dự báo thị trường hàng tuần trong tuần từ 08 tháng 4 - 14 tháng 4, phân tích các thị trường Vàng, Dầu, Forex, Chỉ số, Tiền điện tử và Chứng khoán.Xem thêmTổng quan và dự báo thị trường hàng tuần 0401 - 0407Tổng quan và dự báo thị trường hàng tuần 0401 - 0407Tổng quan và dự báo thị trường hàng tuần trong tuần từ 01 tháng 4 - 07 tháng 4, phân tích các thị trường Vàng, Dầu, Forex, Chỉ số, Tiền điện tử và Chứng khoán.Xem thêmTổng quan và dự báo thị trường hàng tuần 0325 - 0331Tổng quan và dự báo thị trường hàng tuần 0325 - 0331Tổng quan và dự báo thị trường hàng tuần trong tuần từ 25 tháng 3 đến 31 tháng 3, phân tích các thị trường Vàng, Dầu, Forex, Chỉ số, Tiền điện tử và Chứng khoán.Xem thêmTổng quan và dự báo thị trường hàng tuần 0318 - 0324Tổng quan và dự báo thị trường hàng tuần 0318 - 0324Tổng quan và dự báo thị trường hàng tuần trong tuần từ 18 tháng 3 - 24 tháng 3, phân tích các thị trường Vàng, Dầu, Forex, Chỉ số, Tiền điện tử và Chứng khoán.Xem thêmTổng quan và dự báo thị trường hàng tuần 0311 - 0317Tổng quan và dự báo thị trường hàng tuần 0311 - 0317Tổng quan và dự báo thị trường hàng tuần trong tuần từ 11 tháng 3 đến 17 tháng 3, phân tích các thị trường Vàng, Dầu, Forex, Chỉ số, Tiền điện tử và Chứng khoán.Xem thêmTổng quan và dự báo thị trường hàng tuần 0304 - 0310Tổng quan và dự báo thị trường hàng tuần 0304 - 0310Tổng quan và dự báo thị trường hàng tuần trong tuần từ 04 tháng 3 - 10 tháng 3, phân tích các thị trường Vàng, Dầu, Forex, Chỉ số, Tiền điện tử và Chứng khoán.Xem thêmTổng quan và dự báo thị trường hàng tuần 0226 - 0303Tổng quan và dự báo thị trường hàng tuần 0226 - 0303Tổng quan và dự báo thị trường hàng tuần trong tuần từ 26 tháng 2 - 03 tháng 3, phân tích các thị trường Vàng, Dầu, Forex, Chỉ số, Tiền điện tử và Chứng khoán.Xem thêmTổng quan và dự báo thị trường hàng tuần 0219 - 0225Tổng quan và dự báo thị trường hàng tuần 0219 - 0225Tổng quan và dự báo thị trường hàng tuần trong tuần từ 19 tháng 2 đến 25 tháng 2, phân tích các thị trường Vàng, Dầu, Forex, Chỉ số, Tiền điện tử và Chứng khoán.Xem thêmTổng quan và dự báo thị trường hàng tuần 0205 - 0211Tổng quan và dự báo thị trường hàng tuần 0205 - 0211Tổng quan và dự báo thị trường hàng tuần trong tuần từ 05 tháng 2 - 11 tháng 2, phân tích các thị trường Vàng, Dầu, Forex, Chỉ số, Tiền điện tử và Chứng khoán.Xem thêmTổng quan và dự báo thị trường hàng tuần 0129 - 0204Tổng quan và dự báo thị trường hàng tuần 0129 - 0204Tổng quan và dự báo thị trường hàng tuần trong tuần từ 29 tháng 1 - 04 tháng 2, phân tích các thị trường Vàng, Dầu, Forex, Chỉ số, Tiền điện tử và Chứng khoán.Xem thêmTổng quan và dự báo thị trường hàng tuần 0122 - 0128Tổng quan và dự báo thị trường hàng tuần 0122 - 0128Tổng quan và dự báo thị trường hàng tuần trong tuần từ 22 tháng 1 - 28 tháng 1, phân tích các thị trường Vàng, Dầu, Forex, Chỉ số, Tiền điện tử và Chứng khoán.Xem thêmTổng quan và dự báo thị trường hàng tuần 0115 - 0121Tổng quan và dự báo thị trường hàng tuần 0115 - 0121Tổng quan và dự báo thị trường hàng tuần trong tuần từ 15 tháng 1 - 21 tháng 1, phân tích các thị trường Vàng, Dầu, Forex, Chỉ số, Tiền điện tử và Chứng khoán.Xem thêmTổng quan và dự báo thị trường hàng tuần 0108 - 0114Tổng quan và dự báo thị trường hàng tuần 0108 - 0114Tổng quan và dự báo thị trường hàng tuần trong tuần từ 08 tháng 1 - 14 tháng 1, phân tích các thị trường Vàng, Dầu, Forex, Chỉ số, Tiền điện tử và Chứng khoán.Xem thêmTổng quan và dự báo thị trường hàng tuần 0101 - 0107Tổng quan và dự báo thị trường hàng tuần 0101 - 0107Tổng quan và dự báo thị trường hàng tuần trong tuần từ 01 tháng 1 - 07 tháng 1, phân tích các thị trường Vàng, Dầu, Forex, Chỉ số, Tiền điện tử và Chứng khoán.Xem thêmTổng quan và dự báo thị trường hàng tuần 1225 - 1231Tổng quan và dự báo thị trường hàng tuần 1225 - 1231Tổng quan và dự báo thị trường hàng tuần trong tuần từ 25 tháng 12 đến 31 tháng 12, phân tích các thị trường Vàng, Dầu, Forex, Chỉ số, Tiền điện tử và Chứng khoán.Xem thêmTổng quan và dự báo thị trường hàng tuần 1218 - 1224Tổng quan và dự báo thị trường hàng tuần 1218 - 1224Tổng quan và dự báo thị trường hàng tuần trong tuần từ 18 tháng 12 đến 24 tháng 12, phân tích các thị trường Vàng, Dầu, Forex, Chỉ số, Tiền điện tử và Chứng khoán.Xem thêmTổng quan và dự báo thị trường hàng tuần 1211 - 1217Tổng quan và dự báo thị trường hàng tuần 1211 - 1217Tổng quan và dự báo thị trường hàng tuần trong tuần từ ngày 11 tháng 12 đến ngày 17 tháng 12, phân tích các thị trường Vàng, Dầu, Forex, Chỉ số, Tiền điện tử và Chứng khoán.Xem thêmTổng quan và dự báo thị trường hàng tuần 1204 - 1210Tổng quan và dự báo thị trường hàng tuần 1204 - 1210Tổng quan và dự báo thị trường hàng tuần trong tuần từ ngày 04 tháng 12 đến ngày 10 tháng 12, phân tích các thị trường Vàng, Dầu, Forex, Chỉ số, Tiền điện tử và Chứng khoán.Xem thêm
1
2

Ứng dụng Giao dịch được xây dựng cho các nhà giao dịch ở mọi cấp độ

  • Giao diện dễ sử dụng với trải nghiệm giao dịch được cải tiến trên thiết bị di động
  • Cho phép các nhà giao dịch hoàn toàn tập trung vào việc giao dịch.
  • Dễ dàng phát hiện các giao dịch tiềm năng hơn bằng cách khám phá "Thị trường hấp dẫn"
4.7
4.5
visa
mastercard
bank wire
tether
skrill
neteller
sticpay
perfect money
apple pay
google pay
7 eleven