Chúng tôi nhận sự quản lý và giám sát trên Toàn cầu

Giao dịch an toàn với một sàn giao dịch đáng tin cậy, dưới sự quản lý đa phương

Được tin cậy trên hơn 100 quốc gia.

Dùng thử VSTAR Ngay bây giờ

CySEC

#409/22

Soho Markets Global Ltd. được ủy quyền và quản lý bởi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Cộng hòa Síp (CySEC), số giấy phép #409/22. Síp là một quốc gia thành viên của Liên minh Châu Âu, cho phép tất cả các sàn giao dịch ngoại hối của CySEC mở rộng dịch vụ của họ trên khắp các quốc gia Châu Âu; do đó, họ phải tuân thủ các nguyên tắc tài chính MiFID của Châu Âu. Theo luật của CySEC, tiền của các nhà giao dịch phải được giữ trong các tài khoản riêng biệt tại các ngân hàng hàng đầu của Châu Âu, hoàn toàn tách biệt với tiền của sàn giao dịch để được bảo vệ nghiêm ngặt. Ngoài ra, các sàn giao dịch tại Síp là thành viên của ICF (Quỹ bồi thường cho nhà đầu tư), tổ chức này đảm bảo khoản bồi thường cho khách hàng lên tới 20000 EUR

Kiểm tra chi tiết

MiFiD

#409/22

Sau khi Nghị viện và Hội đồng Châu Âu thông qua MiFiD, Chỉ thị này có hiệu lực vào ngày 1 tháng 11 năm 2007. Mục đích của nó là điều chỉnh thị trường tài chính và cung cấp các dịch vụ và hoạt động đầu tư trong Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA), bao gồm 27 quốc gia thành viên EU cũng như Iceland, Liechtenstein và Na Uy. Mục tiêu chính của MiFiD là thúc đẩy hiệu quả trong các dịch vụ đầu tư, minh bạch tài chính, cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng bằng cách hài hòa hóa quy định thị trường tài chính trên toàn Khu vực kinh tế châu Âu. Các công ty đầu tư có thể cung cấp dịch vụ ở các quốc gia thành viên khác hoặc nước thứ ba, miễn là dịch vụ của họ nằm trong phạm vi ủy quyền của MiFiD. Các công ty được MiFiD ủy quyền phải tuân thủ các tiêu chuẩn minh bạch và hành vi đúng đắn trên toàn châu Âu để họ có thể cung cấp dịch vụ xuyên biên giới.

FSC

#GB21026599

Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) là cơ quan quản lý chung có trụ sở tại Mauritius chịu trách nhiệm quản lý và cấp phép cho tất cả các tổ chức tài chính, sàn giao dịch ngoại hối và bất kỳ thực thể nào khác đã đăng ký theo luật và quy định của nước này. Ngoài ra, tất cả các thành viên đã đăng ký của FSC được yêu cầu phải đáp ứng các quy định tuân thủ do tổ chức đặt ra.

Kiểm tra chi tiết

Đức (BaFin)

10161050

Cơ quan giám sát tài chính Liên bang (BaFin) có trách nhiệm giám sát tất cả các ngân hàng và nhà cung cấp dịch vụ tài chính, công ty bảo hiểm và sàn giao dịch chứng khoán. VSTAR & SOHO MARKETS LTD được cấp phép bởi Cơ quan Giám sát Tài chính Liên bang Đức, cung cấp các dịch vụ đầu tư tài chính, giấy phép đăng ký số: 10161050

Kiểm tra chi tiết

Thụy Điển (FI)

66848

Tổ chức tài chính (FI) là cơ quan chính phủ chịu trách nhiệm giám sát thị trường tài chính. Chúng tôi thúc đẩy các hệ thống tài chính ổn định góp phần vào sự phát triển bền vững và bảo vệ người tiêu dùng ở mức độ cao. Chúng tôi công bố các quy tắc dành cho các công ty tài chính và giám sát việc tuân thủ các quy tắc đó. VSTAR & SOHO MARKETS LTD được quản lý bởi các tổ chức tài chính Thụy Điển, cung cấp dịch vụ đầu tư tài chính, giấy phép đăng ký số: 66848

Kiểm tra chi tiết

Tây Ban Nha (CNMV)

5128

Ủy ban thị trường chứng khoán quốc gia Tây Ban Nha (CNMV) là cơ quan chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát thị trường tài chính Tây Ban Nha và các hoạt động thị trường của tất cả những người tham gia. Được tạo ra bởi Đạo luật thị trường chứng khoán, nó thiết lập một khung pháp lý hỗ trợ sự phát triển của thị trường chứng khoán châu Âu và hoàn toàn tuân thủ các yêu cầu của EU. CNMV nhằm mục đích đảm bảo tính minh bạch tại thị trường Tây Ban Nha và bảo vệ các nhà đầu tư. VSTAR & SOHO MARKETS LTD được quy định bởi CNMV Tây Ban Nha để cung cấp dịch vụ đầu tư tài chính, giấy phép đăng ký số: 5128

Kiểm tra chi tiết

Hungary(MNB)

#K880763

Ngân hàng Quốc gia Hungary (MNB) là ngân hàng trung ương của Hungary và là một phần của Hệ thống Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ESCB). Mục tiêu chính của MNB là ổn định giá cả, nhưng nó cũng chịu trách nhiệm phát hành đồng forint của Hungary, kiểm soát lưu thông tiền tệ, thiết lập tỷ giá hối đoái chuẩn của ngân hàng trung ương, công bố tỷ giá hối đoái chính thức và quản lý các sàn giao dịch ngoại hối và vàng có khả năng ảnh hưởng tới tỷ giá hối đoái. VSTAR & SOHO MARKETS LTD cung cấp các dịch vụ đầu tư tài chính dưới sự giám sát của Ngân hàng Quốc gia Hungary, số giám sát: K880763

Kiểm tra chi tiết

Phần Lan(FIN-FSA)

Cơ quan Giám sát Tài chính Phần Lan là cơ quan quản lý độc lập đối với lĩnh vực tài chính và bảo hiểm của Phần Lan. Các thực thể do Cơ quan quản lý bao gồm ngân hàng, công ty bảo hiểm và hưu trí và các công ty khác hoạt động trong ngành bảo hiểm, công ty đầu tư, nhà quản lý quỹ và Sở giao dịch chứng khoán Helsinki. VSTAR & SOHO MARKETS LTD được cấp phép bởi Cơ quan Dịch vụ Tài chính Phần Lan để cung cấp các dịch vụ đầu tư tài chính

Kiểm tra chi tiết

Hà Lan (AFM)

Cơ quan quản lý thị trường tài chính Hà Lan (AFM) quản lý các khoản tiết kiệm, đầu tư, bảo hiểm và cho vay. Nó nhằm mục đích tạo thuận lợi cho hoạt động hiệu quả của thị trường bằng cách giám sát hành vi của thị trường tài chính. AFM cam kết thúc đẩy sự công bằng và minh bạch trên thị trường tài chính. Là một cơ quan quản lý hành vi thị trường độc lập, AFM đóng góp vào một hệ thống tài chính bền vững và sự thịnh vượng ở Hà Lan.

Kiểm tra chi tiết

Bồ Đào Nha (CMVM)

Ủy ban thị trường chứng khoán Bồ Đào Nha, gọi tắt là "CMVM", được thành lập vào năm 1991. Nhiệm vụ của nó là giám sát và điều chỉnh các công ty chứng khoán và các công ty tài chính khác, cũng như tất cả các cá nhân hoạt động trong các thị trường nói trên. CMVM là một cơ quan chính phủ quan trọng đảm bảo hoạt động lành mạnh của thị trường tài chính Bồ Đào Nha và có thể ngăn chặn một cách hiệu quả các hoạt động bất hợp pháp, từ đó thực hiện việc bảo vệ quyền của các nhà đầu tư. VSTAR & SOHO MARKETS LTD được cấp phép và quản lý bởi CMVM Bồ Đào Nha

Kiểm tra chi tiết

Slovenian (ATVP)

Cơ quan quản lý thị trường chứng khoán Slovenia (ATVP) là một tổ chức luật công chịu trách nhiệm quản lý thị trường công cụ tài chính, có nhiệm vụ và năng lực được quy định bởi Đạo luật thị trường công cụ tài chính (ZTFI). ATVP chịu trách nhiệm điều chỉnh các sàn giao dịch, ngân hàng cung cấp dịch vụ và giao dịch đầu tư, công ty quản lý, quỹ đầu tư, quỹ hưu trí công, công ty niêm yết và công ty trách nhiệm hữu hạn niêm yết, duy trì thị trường công cụ tài chính an toàn, minh bạch và hiệu quả, đồng thời tạo ra một môi trường tài chính với sự cạnh tranh công bằng và hoạt động có hiệu quả. VSTAR & SOHO MARKETS LTD được cấp phép và được quản lý bởi Cơ quan Thị trường Chứng khoán Slovenia

Kiểm tra chi tiết

Dùng thử VSTAR Ngay bây giờ

Try our Industry-leading lowest spreads and maximize your profit today

Tạo tài khoản