Nạp tiền lần đầu, hoàn tiền 100%! Bạn có thể nhận được tới $5005

Tiền thưởng tín dụng có thể được rút

Đăng ký ngay để nhận tiền thưởng!* Điều khoản & Điều kiện áp dụng

Giúp tiền gốc của bạn và nhận được lợi nhuận cao hơn

Mở tài khoản thực và gửi tiền trong vòng 24 giờ, tiền thưởng tín dụng sẽ tăng thêm 5% và bạn sẽ nhận được tiền thưởng bổ sung lên tới 1.000 USD

Khách hàng mới và cũ đều có thể tham gia và bạn có thể nhận được phần thưởng tín dụng tương ứng cho mỗi lần gửi tiền

Tiền thưởng tín dụng có thể được sử dụng trong thời gian dài

Nếu đáp ứng các điều kiện, tiền thưởng tín dụng có thể được rút

Hãy để phần thưởng tín dụng của chúng tôi giúp các giao dịch của bạn thu được lợi nhuận lớn hơn

Không có tiền thưởng
MUA 1 LÔ EURUSD
Nạp tiền
$300
Yêu cầu ký quỹ
$300
Khối lượng giao dịch
1 lot
Giá mỗi pip
$10
LỢI NHUẬN $100
Có tiền thưởng
MUA 1 LÔ EURUSD
Nạp tiền
$300 + $150 tiền thưởng
Yêu cầu ký quỹ
$450
Khối lượng giao dịch
1.5 lot
Giá mỗi pip
$15
Hoàn tiền về số dư
$20
LỢI NHUẬN $170
Tham gia ngay để nhận tiền thưởng

Làm thế nào để nhận tiền thưởng?

 • 1
  Mở tài khoản Live trong vòng 30 giây
 • 2
  Nạp tiền và nhận tiền thưởng tín dụng
 • 3
  Bắt đầu giao dịch
 • 4
  Tiền thưởng có thể được rút khi Khối lượng giao dịch thoả mãn yêu cầu

Nhận tiền thưởng hoàn lại tương ứng

Tôi sẽ nhận được tiền thưởng hoàn lại trị giá -- USD

Điều khoản và Điều kiện

Điều kiện và tổng quan
1.1 Ngưỡng tham gia của Khách hàng: Bằng việc mở tài khoản mới với VSTAR, Khách hàng thừa nhận rằng Khách hàng đã đọc và đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện này; 1.2 VSTAR có thể mời các quốc gia hoặc khu vực cụ thể tham gia chiến dịch này nếu cần và bạn sẽ không thể tham gia nếu bạn không ở trong khu vực được mời; 1.3 Phần thưởng tích lũy mà bất kỳ khách hàng đủ điều kiện nào có thể kiếm được vào bất kỳ lúc nào trong thời hạn của chiến dịch này sẽ không vượt quá 5.005 USD; 1.4 Chiến dịch này có hiệu lực ngay lập tức và có thể bị VSTAR đơn phương chấm dứt và hủy bỏ bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước; 1.5 Tính đủ điều kiện của các tài khoản tham gia vào chiến dịch này sẽ do VSTAR quyết định và VSTAR có quyền loại bất kỳ khách hàng nào khỏi tư cách tham gia vào bất kỳ chiến dịch Reward Gold nào; 1.6 VSTAR có quyền sửa đổi, cập nhật các điều khoản và điều kiện của Chiến dịch và các điều khoản và điều kiện mới nhất sẽ được áp dụng trong suốt Thời gian Chiến dịch; 1.7 Chiến dịch này không liên quan đến Apple Inc.
2. Chính sách Thưởng
2.1 Cách nhận phần thưởng hoàn tiền 2.1.1 Đây phải là khoản tiền nạp đầu tiên của bạn để đủ điều kiện tham gia chiến dịch hoàn lại tiền; 2.1.2 Mỗi người dùng chỉ có một cơ hội tham gia chiến dịch. KYC, thiết bị di động và email (bao gồm nhưng không giới hạn) đều là duy nhất và sẽ được coi là cùng một người dùng; 2.1.3 Số tiền nạp đầu tiên phải đạt mức được chỉ định trong phần thưởng chiến dịch, tức là nếu bạn nạp 100-500USD, bạn sẽ nhận được 5,00 USD tiền mặt + số tiền hoàn lại tương đương và nếu bạn nạp nhiều hơn 500USD, bạn không chỉ có thể tận hưởng phần thưởng hoàn lại 5,00USD tiền mặt + 500USD mà còn được hoàn thêm 10% cho số tiền trên 500 USD của mình, được tính bằng (X-500) × 10%. Lưu ý: X là số tiền gửi; 2.1.4 Bất kỳ phần thưởng giới thiệu nào để mời bạn bè hoặc hoa hồng liên kết dưới bất kỳ hình thức nào đều không được coi là tiền nạp mới và sẽ không được tính vào chiến dịch này. 2.1.5 Phần thưởng tùy thuộc vào số tiền thực tế nhận được; 2.2 Quy tắc sử dụng phần thưởng 2.2.1 Phần thưởng Tiền mặt được thêm trực tiếp vào số dư tài khoản và có thể được sử dụng cho các giao dịch nhưng không thể rút trực tiếp. Bạn phải hoàn thành hơn 3 giao dịch (bao gồm) (giới hạn ở giao dịch hàng hóa/chứng khoán) trước khi có thể rút tiền; 2.2.2 Phần thưởng Hoàn tiền được ghi có trực tiếp vào Tài khoản và không thể sử dụng để giao dịch hoặc rút tiền. Nó phải được chuyển vào số dư tài khoản (có thể giao dịch/rút được) sau khi hoàn thành số tiền giao dịch được chỉ định. Xem phần 2.2.3 để biết số tiền giao dịch được chỉ định; 2.2.3 Đối với mỗi số tiền giao dịch (USD) là 200.000 USD, 10 USD có thể được chuyển vào số dư tài khoản (có thể giao dịch/rút được) cho đến khi phần thưởng hoàn lại tiền được quy đổi;
3. Tuyên bố pháp lý
3.1 Mọi tổn thất giao dịch phát sinh do chiến dịch này là các quyết định giao dịch độc lập của khách hàng mà VSTAR không chịu trách nhiệm và VSTAR là trọng tài duy nhất. Mọi tranh chấp hoặc tình huống không thuộc phạm vi điều chỉnh của các quy tắc này sẽ được ban quản lý VSTAR giải quyết theo cách mà họ cho là công bằng nhất cho tất cả các bên liên quan và quyết định này sẽ là quyết định cuối cùng đối với tất cả các bên liên quan; 3.2 Mỗi Người dùng chỉ có thể nhận Phần thưởng Chiến dịch một lần, Người dùng đã nhận Phần thưởng sẽ không đủ điều kiện tham gia Chiến dịch nếu họ đăng xuất khỏi tài khoản của mình và sau đó đăng ký lại, và VSTAR có quyền từ chối cấp Phần thưởng cho Người dùng đã tham gia Chiến dịch khi bắt đầu Chiến dịch, trong khi Chiến dịch đang diễn ra hoặc trong quá trình xem xét và phê duyệt việc cấp Phần thưởng Chiến dịch; 3.3 Nếu trong thời gian diễn ra Chiến dịch, Khách hàng bị phát hiện lạm dụng hoặc vi phạm giao dịch hoặc hoạt động, bao gồm nhưng không giới hạn việc vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp của bên thứ ba, gian lận, đăng ký lô, khách hàng demo, v.v., và bất kỳ vi phạm nào đối với Thỏa thuận khách hàng hoặc Tuyên bố tiết lộ sản phẩm, VSTAR sẽ có quyền thu hồi hoặc dừng giao dịch, cũng như xác định rằng Khách hàng mất tư cách tham gia Chiến dịch dựa trên Quy tắc và lấy lại phần thưởng đã trả ; 3.4 Nếu vào bất kỳ lúc nào toàn bộ hoặc bất kỳ phần nào của bất kỳ điều khoản nào trong Quy tắc này là bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không thể thi hành được về bất kỳ khía cạnh nào theo luật pháp của bất kỳ khu vực tài phán nào, thì điều khoản đó sẽ không ảnh hưởng hoặc làm suy giảm tính hợp pháp của các điều khoản còn lại của Quy tắc này tại khu vực tài phán đó; 3.5 Công ty có quyền từ chối đăng ký bất kỳ Người tham gia nào cho Chiến dịch và/hoặc loại khỏi Chiến dịch bất kỳ Người tham gia nào vi phạm hoặc lạm dụng các Điều khoản và Điều kiện này hoặc Điều khoản và Điều kiện của Công ty và, nếu cần: (a) giữ lại, hủy hoặc khấu trừ bất kỳ Tiền thưởng nào từ Tài khoản của Khách hàng; (b) chấm dứt thỏa thuận của Khách hàng với Công ty; (c) đóng băng tài khoản của Khách hàng;
Hiển thị thêm