Giới thiệu bạn bè Nhân đôi phần thưởng

Giới thiệu bạn bè, cùng nhau nhận ưu đãi chiết khấu và hoàn tiền!

Giới thiệu và Nhận ưu đãi Ngay* Điều khoản & Điều kiện áp dụng

Chi phí giao dịch cực kỳ thấp với mức chênh lệch thấp và hoa hồng bằng 0

Thanh khoản cao hàng đầu để đảm bảo trượt giá cực thấp.

Thanh khoản cao hàng đầu để đảm bảo trượt giá cực thấp.

Khớp lệnh nhanh như chớp trong vòng một phần nghìn giây

Được quản lý hoàn toàn chặt chẽ với nhiều giấy phép, được tin cậy tại hơn 100 quốc gia.

Phần thưởng nhân đôi cho bạn cùng bạn bè

Chiết khấu 10%
Với mỗi giao dịch được thực hiện bởi người được mời, bạn sẽ được nhận ngay 10% chiết khấu chênh lệch giá vào tài khoản giao dịch
Hoàn tiền 10%
Với mỗi giao dịch trên tài khoản cá nhân, nhận ngay khoản hoàn tiền 10% được cộng vào số dư

Nhận phần thưởng của bạn sau ba bước đơn giản

1 Bước 1

Chia sẻ mã giới thiệu với bạn bè

2 Bước 2

Người được mời nạp tiền và giao dịch

3 Bước 3

Nhận được cả chiết khấu và hoàn tiền

Giới thiệu tới bạn bè, cùng nhau kiếm tiền lãi tiềm năng!

Điều khoản và Điều kiện

1. Hoạt động này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2023. VSTAR có thể chấm dứt và hủy bỏ hoạt động bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. 2. Khi tham gia chương trình khuyến mãi này, cả Người giới thiệu (khách hàng hiện tại) và Người được giới thiệu (khách hàng mới) đều xác nhận rằng họ đã đọc và bị ràng buộc bởi tất cả các điều khoản và điều kiện của chương trình khuyến mãi cũng như điều khoản và điều kiện của tài khoản. 3. Bất kỳ khách hàng nào được Người giới thiệu giới thiệu cho VSTAR thông qua Chiến dịch ""giới thiệu bạn bè"" phải là khách hàng mới đăng ký và VSTAR sẽ toàn quyền quyết định bằng cách đánh giá xem người đăng ký có liên quan đến bất kỳ chủ tài khoản hiện có nào khác của VSTAR ( bao gồm các tài khoản đã đóng trước đó) ) được liên kết hoặc liên quan để xác định xem người đăng ký có phải là khách hàng mới hợp lệ hay không. 4. Để tham gia chương trình khuyến mãi này, Người giới thiệu phải đăng ký thông qua mã mời duy nhất của họ hoặc mã QR do ứng dụng VSTAR cung cấp. 5. Tiêu chuẩn để xác định người dùng hợp lệ được giới thiệu là đăng ký tài khoản VSTAR thông qua mã mời của Người giới thiệu hoặc quét mã QR và hoàn thành ít nhất một khoản tiền nạp + hoàn thành ít nhất một giao dịch (số lượng và loại giao dịch không được chỉ định cụ thể) . 6. Giới thiệu bạn bè và nhân đôi phần thưởng cho đến khi kết thúc sự kiện, phần thưởng cụ thể như sau: 6.1 Phần thưởng chiết khấu: Điều này có nghĩa là sau khi người được mời tiến hành giao dịch, bạn sẽ nhận được chiết khấu 10% và số tiền được tính như sau: Phần thưởng chiết khấu = số lô giao dịch của người được mời * quy mô hợp đồng * chênh lệch giá trung bình của sản phẩm * 10% * tỷ giá hối đoái tiền lãi 6.2 Hoàn tiền: Bạn có thể được hoàn tiền 10% nếu đáp ứng các điều kiện của lời mời. Sau khi bạn mở giao dịch, số tiền hoàn lại sẽ được chuyển vào tài khoản giao dịch của bạn ngay lập tức. Số tiền hoàn lại sẽ được xác định theo số người được mời hợp lệ, càng nhiều người được mời, số tiền hoàn lại càng nhiều; số tiền hoàn lại = [(X-1)*10+50]*X (X là tổng số người được mời) ; Cách tính cụ thể như sau: Giả sử rằng chênh lệch giá khi giao dịch 1 lô XAUUSD là 10 USD, khoản chiết khấu cho mỗi lô sẽ là 1 USD cho đến khi đạt được mức chiết khấu tối đa cho tới khi không có khoản chiết khấu nào nữa; 7. Thời gian thanh toán phần thưởng: Sau mỗi giao dịch công khai, phần thưởng giảm giá và tiền hoàn lại sẽ được cộng vào tài khoản giao dịch của bạn ngay lập tức và bạn có thể chọn giao dịch hoặc rút tiền; 8. Nếu các điều khoản và điều kiện này được dịch sang một ngôn ngữ khác tiếng Anh, thì bản tiếng Anh của các điều khoản và điều kiện sẽ được ưu tiên áp dụng trong trường hợp có bất kỳ sự mâu thuẫn nào. 9. Nền tảng có quyền cập nhật hoặc sửa đổi các điều khoản và điều kiện của chương trình khuyến mãi, vui lòng tham khảo các điều khoản và điều kiện mới nhất. 10. Chiến dịch này không liên quan đến Apple Inc và tất cả các quyền được bảo lưu bởi VSTAR.
Hiển thị thêm