Trong tháng qua, cổ phiếu của Công ty Datadog đã tăng 5,76%, vượt trội so với lĩnh vực Máy tính và Công nghệ (4,68%) và S&P 500 (5,24%).

Dự báo thu nhập DDOG khá vững chắc

Sự chú ý của nhà đầu tư đầu cơ hướng tới thông báo thu nhập sắp tới của Datadog. Các nhà phân tích ước tính cho thấy thu nhập dự kiến trên mỗi cổ phiếu là 0,43 USD, tăng đáng kể 65,38% so với năm trước.

Hơn nữa, ước tính đồng thuận dự kiến doanh thu là 566,7 triệu USD, tăng trưởng 20,73% so với quý tương ứng của năm trước.

Các số liệu tài chính quan trọng của Datadog Stock (DDOG)

Đối với các chỉ số định giá, Datadog hiện được định giá ở tỷ lệ P/E dự phóng là 80,69, cao hơn đáng kể so với mức trung bình của ngành là 40,02. Điều này cho thấy giá cổ phiếu của Datadog cao hơn so với các đối thủ cạnh tranh.

Ngoài ra, Datadog có tỷ lệ PEG là 2,83, bao gồm mức tăng trưởng thu nhập dự kiến. Ngược lại, lĩnh vực Internet có tỷ lệ PEG trung bình là 1,81 tính đến thời điểm đóng cửa giao dịch ngày hôm qua.

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu Datadog (DDOG)

Trong biểu đồ hàng ngày của cổ phiếu DDOG, sự tiếp tục tăng giá từ mức 77,76 đã tạo ra một đỉnh mới trên mức 116,10 nhưng lại đi ngang trên mức đó. Kết quả là, phe bán đã lấy lại quyền kiểm soát giá và đẩy giá xuống dưới đường EMA 20 ngày với sự hình thành CHOCH.

Chừng nào giá cổ phiếu DDOG còn giao dịch dưới mức cao nhất 118,10 thì các nhà đầu tư có thể kỳ vọng giá cổ phiếu sẽ tiếp tục giảm về mức Fibonacci 97,96.

Mặt khác, xu hướng dài hạn là tăng giá, điều này có thể dẫn đến cơ hội mua bất cứ lúc nào. Trong trường hợp đó, việc điều chỉnh giảm và mốc tăng giá ngay lập tức từ mức hỗ trợ 104,59 có thể là cơ hội mua thận trọng, nhắm mục tiêu lên mức 143,19.

 
*Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung của bài viết này chỉ nhằm mục đích học tập và không thể hiện quan điểm chính thức của VSTAR cũng như không được sử dụng làm lời khuyên đầu tư.