• Với mức tăng dự kiến 40% lên 50 tỷ USD trong năm tài chính 2024, nhờ sự tích hợp của VMware và sự tăng trưởng mạnh mẽ của chất bán dẫn, các chỉ số doanh thu tích cực có thể củng cố niềm tin của nhà đầu tư, tác động tích cực đến giá cổ phiếu.
  • Bất chấp sự suy giảm theo chu kỳ ở một số lĩnh vực, sự tăng trưởng về doanh thu AI tạo ra, chiếm 20% doanh thu bán dẫn trong quý 4 năm 2023 và dự đoán sẽ vượt 25% trong năm tài chính 2024, có thể báo hiệu tiềm năng mở rộng thị trường, tác động tích cực đến giá cổ phiếu.
  • Việc tái cơ cấu VMware để nhấn mạnh vào môi trường đám mây và việc thoái vốn khỏi các tài sản không cốt lõi có thể dẫn đến sự liên kết thị trường tiềm năng, ảnh hưởng tích cực đến giá cổ phiếu phù hợp với định hướng chiến lược đổi mới.

Khi Broadcom công bố kết quả quý 4 năm 2023 và vạch ra những dự đoán đầy tham vọng cho năm tài chính 2024, công ty đã thể hiện một quỹ đạo tăng trưởng đáng chú ý. Với doanh thu thuần tăng trưởng vững chắc, hiệu quả hoạt động của phân khúc chiến lược và triển vọng ấn tượng cho tương lai, Broadcom dường như đã sẵn sàng tận dụng những tiến bộ về chất bán dẫn và sự tích hợp của VMware.

Phân tích doanh thu

Doanh thu thuần hợp nhất quý 4 năm tài chính 2023 của Broadcom đạt 9,3 tỷ USD, đánh dấu mức tăng 4% so với cùng kỳ năm trước, phù hợp với hướng dẫn trước đó. Doanh thu giải pháp bán dẫn tăng 3% lên 7,3 tỷ USD, trong khi doanh thu phần mềm cơ sở hạ tầng tăng 7% lên 2 tỷ USD.

Phân khúc bán dẫn: Phân khúc bán dẫn chứng kiến doanh thu tăng 3% so với cùng kỳ năm trước, đạt 7,3 tỷ USD. Một phần đáng kể trong số này là do doanh thu AI tổng hợp, đặc biệt là nhờ các giải pháp Ethernet và bộ tăng tốc AI tùy chỉnh, chiếm khoảng 1,5 tỷ USD hoặc 20% doanh thu bán dẫn.

Phân khúc phần mềm cơ sở hạ tầng: Phân khúc phần mềm cơ sở hạ tầng, bao gồm CA, Symantec và Brocade, có mức tăng trưởng doanh thu 7% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt tổng cộng 2 tỷ USD trong Quý 4. Đáng chú ý, tỷ lệ gia hạn hợp nhất đạt trung bình 119% so với các hợp đồng sắp hết hạn, nhấn mạnh tính chất định kỳ của hơn 90% giá trị gia hạn thông qua đăng ký và bảo trì.

Nguồn: Company Overview

Kết quả hoạt động năm tài chính 2023 và dự báo cho năm 2024

Trong năm tài chính 2023, Broadcom đã đạt doanh thu kỷ lục 35,8 tỷ USD, cho thấy mức tăng trưởng 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận hoạt động tăng 9%, đạt 22,1 tỷ USD, trong khi dòng tiền tự do tăng 8%, lên tới 17,6 tỷ USD hay 49% doanh thu năm tài chính 2023. Ngoài ra, 13,5 tỷ USD đã được trả lại cho các cổ đông thông qua cổ tức và mua lại cổ phiếu.

Việc mua lại VMware được hoàn tất vào tháng 11 năm 2023, dẫn đến triển vọng điều chỉnh cho năm tài chính 2024. Việc tích hợp và tái cơ cấu VMware được kỳ vọng sẽ đóng góp đáng kể. Broadcom dự đoán doanh thu hợp nhất cho năm tài chính 2024 là 50 tỷ USD, phản ánh mức tăng trưởng đáng kể 40% so với cùng kỳ năm ngoái.

Phân khúc phần mềm cơ sở hạ tầng (2024): Với sự tích hợp của VMware, phân khúc phần mềm cơ sở hạ tầng dự kiến sẽ tạo ra doanh thu 20 tỷ USD, bao gồm 8 tỷ USD từ CA, Symantec và Brocade và khoản đóng góp đáng kể 12 tỷ USD từ VMware.

Phân khúc bán dẫn (2024): Doanh thu giải pháp bán dẫn dự kiến ​​sẽ đạt mức tăng trưởng phần trăm từ trung bình đến cao một chữ số hàng năm trong năm tài chính 2024. Doanh thu AI tổng hợp được dự đoán sẽ vượt 25% doanh thu bán dẫn, bù đắp cho sự thiếu tăng trưởng dự kiến từ doanh thu bán dẫn không phải AI.

Phân tích theo từng mảng

Mảng bán dẫn

Kết nối mạng: Doanh thu kết nối mạng quý 4 tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái, được thúc đẩy bởi nhu cầu của các nhà sản xuất siêu quy mô đối với các sản phẩm mạng và bộ tăng tốc AI tùy chỉnh, với tổng trị giá 3,1 tỷ USD. Doanh thu mạng trong năm tài chính 2023 đạt 10,8 tỷ USD, thể hiện mức tăng trưởng mạnh mẽ 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Một phần đáng kể, khoảng 8 tỷ USD, đại diện cho kết nối mạng thuần túy dựa trên silicon. Đối với năm tài chính 2024, dự kiến doanh thu mạng sẽ tăng 30% so với cùng kỳ năm trước, được thúc đẩy nhờ việc tăng tốc triển khai kết nối mạng và bộ tăng tốc AI trong các công cụ siêu quy mô.

Không dây: Doanh thu không dây trong quý 4 chứng kiến mức tăng tuần tự là 23% nhưng giảm 3% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt tổng cộng 2 tỷ USD. Trong năm tài chính 2023, doanh thu không dây vẫn tương đối ổn định ở mức 7,3 tỷ USD. Việc gắn kết với khách hàng Bắc Mỹ vẫn mang tính chiến lược, dự đoán doanh thu ổn định cho năm tài chính 2024, phù hợp với số liệu của năm trước.

Kết nối lưu trữ máy chủ: Doanh thu quý 4 cho kết nối lưu trữ máy chủ giảm 17% so với cùng kỳ năm trước, lên tới 1 tỷ USD. Năm tài chính 2023 chứng kiến ​​mức tăng trưởng 11% hàng năm ở phân khúc này, đạt 4,5 tỷ USD. Đối với năm tài chính 2024, dự kiến doanh thu sẽ giảm theo tỷ lệ phần trăm ở độ tuổi từ trung bình đến cao do những điểm yếu mang tính chu kỳ xuất hiện vào cuối năm 2023.

Băng thông rộng: Doanh thu băng thông rộng quý 4 giảm 9% so với cùng kỳ xuống còn 950 triệu USD. Tuy nhiên, năm tài chính 2023 có mức tăng trưởng 8% so với cùng kỳ năm trước, đạt 4,5 tỷ USD. Đối với năm tài chính 2024, dự đoán tỷ lệ phần trăm thanh thiếu niên ở độ tuổi thấp đến trung bình sẽ tiếp tục giảm so với cùng kỳ năm trước, phản ánh sự yếu kém theo chu kỳ liên tục của các nhà cung cấp dịch vụ.

Mảng phần mềm cơ sở hạ tầng

Tăng trưởng doanh thu: Trong Quý 4, hoạt động kinh doanh phần mềm cơ sở hạ tầng đã tăng 7% so với cùng kỳ lên 2 tỷ USD. Các tài khoản chiến lược thể hiện hiệu suất mạnh mẽ, trung bình đạt 130% số lần gia hạn. Trong năm tài chính 2023, doanh thu đạt 7,6 tỷ USD, tăng trưởng 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu dự kiến ​​là 8 tỷ USD cho năm tài chính 2024, tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tích hợp VMware: Việc tích hợp của VMware nhằm mục đích tái tập trung vào các hoạt động kinh doanh cốt lõi như tạo môi trường đám mây riêng và đám mây lai cho các doanh nghiệp lớn trên toàn cầu. Với việc VMware đóng góp 12 tỷ USD vào doanh thu năm 2024, công ty dự đoán quỹ đạo tăng trưởng nhanh trong ba năm tới bằng cách chuyển đổi giấy phép vĩnh viễn sang mô hình dựa trên đăng ký và nâng cao gói phần mềm của mình để thu hút và duy trì khối lượng công việc.

Hiệu suất tài chính

Báo cáo tài chính quý 4: Doanh thu hợp nhất trong quý 4 là 9,3 tỷ USD, với tỷ suất lợi nhuận gộp là 74,3% doanh thu. Thu nhập hoạt động là 5,7 tỷ USD, tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái. EBITDA điều chỉnh ở mức 6 tỷ USD, chiếm 65% doanh thu, không bao gồm 124 triệu USD khấu hao.

Báo cáo tài chính cả năm: Doanh thu tài chính năm 2023 đạt kỷ lục 35,8 tỷ USD, với thu nhập hoạt động là 22,1 tỷ USD. EBITDA điều chỉnh đạt 23,2 tỷ USD, chiếm 65% doanh thu thuần, không bao gồm 502 triệu USD khấu hao. Dòng tiền tự do tăng 8% so với cùng kỳ lên 17,6 tỷ USD.

Phân bổ vốn và lợi nhuận của cổ đông

Phân bổ vốn: Trong năm tài chính 2023, Broadcom đã phân bổ 15,3 tỷ USD, bao gồm 7,6 tỷ USD cổ tức bằng tiền mặt và 7,7 tỷ USD mua lại cổ phiếu. Công ty đã kết thúc năm với 7,2 tỷ USD từ chương trình mua lại cổ phiếu được ủy quyền còn lại.

Lợi nhuận của cổ đông: Sau khi mua lại VMware, Broadcom đã tiếp tục việc mua lại cổ phần theo chương trình hiện có. Số lượng cổ phiếu bị pha loãng không phải GAAP cho năm tài chính 2024 được dự đoán là khoảng 494 triệu. Broadcom đã tăng cổ tức bằng tiền mặt bằng cổ phiếu phổ thông hàng quý trong quý 1 năm tài chính 2024 lên 5,25 USD trên mỗi cổ phiếu, đánh dấu mức tăng 5% so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn: Company Overview

Những tác động lên giá cổ phiếu Broadcom

Chuyển đổi chiến lược và tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi

Việc Broadcom tập trung vào các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi như AI tổng hợp, mạng và nền tảng đám mây của VMware có thể tác động tích cực đáng kể đến giá cổ phiếu. Việc thực hiện thành công các chiến lược này có thể khơi dậy niềm tin của thị trường và có khả năng dẫn đến tăng giá cổ phiếu.

Đa dạng hóa doanh thu và quỹ đạo tăng trưởng

Các kế hoạch đa dạng hóa và tăng trưởng doanh thu của Broadcom, đặc biệt là trong phân khúc phần mềm bán dẫn và cơ sở hạ tầng, có thể thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư và góp phần tăng giá cổ phiếu trong dài hạn. Việc công ty nhấn mạnh vào các mô hình dựa trên đăng ký trong phần mềm cơ sở hạ tầng có thể nâng cao doanh thu định kỳ và ổn định thu nhập.

Những thách thức mang tính chu kỳ ở một số phân khúc nhất định

Những thách thức phải đối mặt trong các phân khúc như kết nối lưu trữ máy chủ và băng thông rộng có thể khiến các nhà đầu tư lo ngại và ảnh hưởng đến tăng trưởng giá cổ phiếu do những bất ổn về thời gian phục hồi và điều kiện thị trường. Điểm yếu mang tính chu kỳ ở các phân khúc này có thể dẫn đến doanh thu sụt giảm và ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý nhà đầu tư.

Hiệu quả tài chính và hướng dẫn

Hiệu quả tài chính mạnh mẽ của Broadcom và hướng dẫn lạc quan cho năm tài chính 2024, với mức tăng trưởng doanh thu dự kiến và tỷ suất lợi nhuận EBITDA, có thể nâng cao niềm tin của nhà đầu tư. Sự tự tin này có thể làm tăng sự quan tâm của nhà đầu tư, có khả năng ảnh hưởng đến sự tăng trưởng giá cổ phiếu AVGO.

Chia sẻ mua lại và cổ tức

Việc tiếp tục mua lại cổ phiếu và tăng cổ tức chứng tỏ sự tin tưởng của ban quản lý vào dòng tiền trong tương lai. Những sáng kiến thân thiện với cổ đông này có thể thu hút các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập, góp phần ổn định hoặc tăng trưởng giá cổ phiếu.

Đánh giá kỹ thuật cổ phiếu AVGO

Giá của AVGO được đẩy lên mức cao mới sau khi kiếm được. Tuy nhiên, khi xem xét Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), giá có thể quay trở lại mức trung bình vì nó hiện đang lơ lửng trong quỹ đạo quá mua. Dựa trên mức thoái lui Fibonacci, giá có thể đạt $1052,75, đây là mức kháng cự quan trọng cho năm 2023. Trong quá trình điều chỉnh, các vị thế mua có thể được thiết lập và giá theo đồng đô la tính trung bình ở các mức hỗ trợ là $904,25, $847,25 và $755,80, khớp với các mức hỗ trợ động được hình thành bởi các đường trung bình động 52 ngày và 260 ngày. Có nhiều khả năng RSI sẽ đạt đến mức 50, đây được coi là lý do căn bản cho khả năng điều chỉnh.

Tóm lại, các quyết định chiến lược, đa dạng hóa doanh thu, hiệu quả tài chính và định hướng trong tương lai của Broadcom là những động lực quan trọng có thể tác động đáng kể đến giá cổ phiếu của công ty. Trong khi cơ hội tăng trưởng ở các lĩnh vực cốt lõi có thể mang đến tâm lý thị trường tích cực, thì thách thức ở các phân khúc cụ thể hoặc rủi ro thực thi có thể ảnh hưởng đến nhận thức của nhà đầu tư và tác động đến biến động giá cổ phiếu. Việc tích hợp thành công VMware và tăng trưởng doanh thu bền vững, đặc biệt là các giải pháp mạng và liên quan đến AI, là những yếu tố then chốt có thể thúc đẩy quỹ đạo giá cổ phiếu của Broadcom trong năm tài chính 2024 và hơn thế nữa.

 
*Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung của bài viết này chỉ nhằm mục đích học tập và không thể hiện quan điểm chính thức của VSTAR cũng như không được sử dụng làm lời khuyên đầu tư.